Silivri Proje Ofisi

Danışmanlık - Proje Yönetimi - Tasarım - Eğitim Hizmetleri

Firmamız; Kurumsal Ar-Ge Danışmanlığı, Yalın Üretim, Proje Yönetimi ve Proje Danışmanlığı, TUBİTAK / KOSGEB Projeleri, Süreç Yönetimi, Kalite Sistemi, Yurtiçi / Yurtdışı Belgelendirme hizmetleri konusunda uzmandır.


Ar-Ge’ niz Kaçıncı Jenerasyon -1-

Birçok şirket Araştırma ve Geliştirme Bölümü ( Kısaca Ar-Ge ) ve Ar-Ge faaliyetlerini, yüksek derecede belirsizlik içeren, geri dönüşü belirsiz ve yönetilmesi zor, biraz da bulanık olarak algılar. Diğer yandan, yeni teknolojiyi hızlı ve hassas bir şekilde ticarileştirmede başarılı olan şirketler, daha fazla Pazar payı, bir şeye itibari değerinden fazla olarak verilen ilk fiyat ve baskın tasarımlar sayesinde daha keskin bir rekabet avantajı elde ederler.

Devamını Oku


Ar-Ge’ niz Kaçıncı Jenerasyon -2-

Ar-Ge Yönetimi, yıllar boyunca ayrık bir yapı ve görünümden merkeze daha bağlı ve komplex bir yapıya doğru değişiklik göstermiştir. Bir önceki yazımda bir zaman skalasına bağlı olarak Ar-Ge Bölümü ile ilgili sınıflandırma ve tanımlamalar detaylı bir şekilde anlatılmıştı. Bu ayki yazımda ise, Ar-Ge ortamları hakkında daha dinamik ve birleştirici bir şekilde yönetimsel yaklaşımlar ve şirketlerin verdiği tepkiler anlatılacaktır.

Devamını Oku


Artımlı İnovasyon mu, Radikal İnovasyon mu?

Bir inovasyonun karlılık analizi ile ilgili başta gelen amaç, Pazarın haklı nedenleri üzerinde yenilikçi organizasyonun, bir inovasyonun istismarının sermaye giderinin hangi seviyede olduğu ile ilgili farkındalığını sağlar. İnovasyonun karlılık analizi; bir kar ve zarar tahmini kadar aynı zamanda bir proje, yatırılan sermaye, planlama ve kontrol planı da olmak zorundadır.

Devamını Oku

Ar-Ge Pazarlama Ortak Çalışması

Ar-Ge Yönetimi, yıllar boyunca ayrık bir yapı ve görünümden merkeze daha bağlı ve komplex bir yapıya doğru değişiklik göstermiştir. Bir önceki yazımda bir zaman skalasına bağlı olarak Ar-Ge Bölümü ile ilgili sınıflandırma ve tanımlamalar detaylı bir şekilde anlatılmıştı. Bu ayki yazımda ise, Ar-Ge ortamları hakkında daha dinamik ve birleştirici bir şekilde yönetimsel yaklaşımlar ve şirketlerin verdiği tepkiler anlatılacaktır.

Devamını Oku


İnovasyon Yönetimi

Bir inovasyon projesinde başarılı olunması için inovasyonu yapan bölümler, ki genelde dünyada inovasyon çalışmaları Ar-Ge Bölümü içinde yapılmaktadır, özellikle bilinmesi gereken iç süreçler vardır. Bu süreçlerin en çok bilinenleri; Proje Yönetimi, Risk Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Fikri Haklar Yönetimi, Finansal Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Organizasyonel Yönetim ve İnovasyon Yönetimidir

Devamını Oku


Küresel Rekabet ve Ürün geliştirme

Son yıllarda ülkemizde bazı sevindirici gelişmeler mevcut. Bunların başında ise özellikle özel şirketlerin Ar-Ge’ ye verdikleri önem gelmekte. Bu önem firmaların başlı başına küresel rekabette hayatta kalmaları için olmazsa olmaz unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani artık bizim de kendi markalarımızın yurtdışı pazarda diğer güçlü firmalar arasında yarışıyor olduğunu görerek göğsümüz kabarıyor.

Devamını Oku


Yeni Ürün Projelerinde Proje Yönetimi

Yeni Ürün Projelerinde Proje Yönetimi ilkesi, bu tip projelerin yönetilmesinde çok önemli bir araçtır. Özellikle Ar-Ge Projelerinde ( çok adımlı ve çoklu projelerde ) Proje Yönetimi Sisteminin kullanılması bu tip projelerdeki, zaman ve kaynak planlamasının interaktif olarak yapılmasını ve firmanın Proje Yönetimi esaslarını kavramasını sağlar.

Devamını Oku


Ar-Ge Pazarlama Ortak Çalışması

Geleneksel şirketlerde iki bölüm ön plana çıkar: Üretim ve Satış. Her ikisi de sadece günü kurtarmak için çalışır. Peki bundan 5 yıl sonra ne üretilecektir veya 5 yıl sonra ne satılacaktır? Şirket hangi yeni ürünlere girecektir veya hangi ürünleri ürün gamından çıkaracaktır. Bu iki sorunun cevabını kim bilebilir? Şirkette yeni ürünlere mutlaka girilecektir. Çünkü yenilikçilik artık şirketlerin yaşaması için gerekli olan en temel unsurdur.

Devamını Oku


Patent Değerleme Nedir?

Herhangi bir ürüne patent alındığında veya yapılan bir iyileştirme ile faydalı model belgesine sahip olunduğunda en önemli konu böyle bir ürünün satılabilirliğidir. Böyle bir ürünün satılabildiği kabul edildiğinde ise önemli olan satış fiyatıdır. Peki bu ürünün satış fiyatı nasıl belirlenmelidir? Nadir de olsa bazı durumlarda böyle bir varlığın ortaya çıkarılmasından yüksek kazanç beklenmese de, gerek kişiler ve gerekse de kurumlar ve şirketler bilgi ve teknoloji ile elde edilen bu metanın kazanç olarak geri dönüşünün sağlanması ile mutlu olacaklardır.

Devamını Oku

Bir Ar-Ge Organizasyonu için Gerekli Unsurlar

Bir Ar-Ge Organizasyonu için gerekli temel unsurlar; İNSAN, FİKİR, SERMAYE ve KÜLTÜREL FAKTÖR’ lerdir. Bu dört temel madde yüksek performans ve mükemmelliği sağlamak için Ar-Ge organizasyonunun yönetimi ile koordine edilmek zorundadır. Bu makalede bu temel maddeleri içeren konuları tanımlamayacağız.

Devamını Oku

Patent - Teknoloji Sarmalı

Günümüzde ister büyük ölçekli olsun, isterse küçük ölçekli olsun sanayici şirketlerin büyük çoğunluğu fasoncu üretimi tercih etikleri için patent / faydalı model kavramı, bilgi yönetimi, yüksek ve/veya orta yüksek teknolojik ürünler, marka yönetimi, üniversite ile ortak çalışmalar gibi kavramlardan uzaktadır.

Devamını Oku

 

Hizmetler

Kurumsal Ar-Ge Yönetimi 
Proje Yönetimi 
Süreç Yönetimi 
İş Metod Etüdü uygulamaları 
MTM Standart Zaman Uygulamaları 
TUBİTAK / KOSGEB Projeleri 
AB Projeleri, Dernekler Dairesi Projeleri

Sosyal İletişim


Bizi Sosyal Medyada Takip edin.
İletişim

Alibey Mah. Fevzi Çakmak Cad. Bülbül Sokak No: 1/4 Silivri / İSTANBUL                 
Silivri İSTANBUL  

Tel: 0 532 548 1473  

www.silivriprojeofisi.com  
info@silivriprojeofisi.com