Silivri Proje Ofisi

Danışmanlık - Proje Yönetimi - Tasarım - Eğitim Hizmetleri

Firmamız; Kurumsal Ar-Ge Danışmanlığı, Yalın Üretim, Proje Yönetimi ve Proje Danışmanlığı, TUBİTAK / KOSGEB Projeleri, Süreç Yönetimi, Kalite Sistemi, Yurtiçi / Yurtdışı Belgelendirme hizmetleri konusunda uzmandır.

Patent - Teknoloji Sarmalı

Günümüzde ister büyük ölçekli olsun, isterse küçük ölçekli olsun sanayici şirketlerin büyük çoğunluğu fasoncu üretimi tercih etikleri için patent / faydalı model kavramı, bilgi yönetimi, yüksek ve/veya orta yüksek teknolojik ürünler, marka yönetimi, üniversite ile ortak çalışmalar gibi kavramlardan uzaktadır. Dünyanın pek çok noktasında artık kilo ile satılan ürünlerin üretiminde katma değer ihtiva etmeyen çalışmalar sadece firmaların yaşamlarını sürdürmeye yetebilmektedir. İleriye yönelik çalışmaların yapılmadığı şirketlerde geleceği planlamak, ekonomik gelişmelere uygun olarak planları güncellemek asla yapılamamaktadır. 

Patent ve/veya faydalı model; firmaların ne kadar teknoloji ürettiğini ve bu teknolojiyi ne şekilde kullandığının göstergesidir. Aşağıdaki tablo 1997 yılı rakamları 100’ e eşit olarak alındığında 10 yıllık süreçte çeşitli teknoloji türlerinin nasıl değişim gösterdiğini açıklamaktadır. ( Kaynak: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009 )


Tablo ve grafik detaylı olarak incelendiğinde en büyük artış orta düşük teknoloji sınıfında, en düşük artış ise düşük teknoloji sınıfında olmuştur. Özellikle 2002 yılından itibaren OECD ülkelerinde teknoloji üretiminde yüksek bir artış gerçekleşmiştir. Tüm dünyada 2002 yılından itibaren belirli ekonomik dengeler yerine oturmuş ancak tabii ki 2008 yılında başlayan kriz nedeniyle rakamlar düşmüştür. Ülkenin ve ülkede yer alan firmaların gelişmiş olması özellikle yüksek ve orta – yüksek teknolojiye sahip ürün ve hizmetlerin sunulmuş olmasını gerektirir. Peki ülkeler bazında detaylar incelendiğinde ülkemizin durumunu da değerlendirme şansımız olacaktır. 

2009 raporuna göre Türkiye’ deki toplam üretimin % 4,5’ u yüksek teknolojiye sahip ürünlerden oluşurken % 32,1’ i Orta – Yüksek Teknolojiye sahip ürünlerden oluşmaktadır. Yüksek Teknolojiye sahip ülkeler sıralandığında listede yer alan ülkelerden sadece Şili, Rusya ve Güney Afrika bizden daha düşük oranlara sahiptir. Türkiye bu raporda daha çok orta – yüksek, orta – düşük ve düşük teknolojiye sahip ürünler üreten ülkeler sınıfında yer almaktadır. 

Ülke olarak birinci amacımız düşük teknolojiden orta – düşük teknolojiye, orta – düşük teknolojiden orta – yüksek teknolojiye ve orta yüksek teknolojiden yüksek teknolojik ürün ve hizmet vb. sonuçlarına ulaşmaktır. Her zaman söylediğim gibi bu duruma ulaşmak sadece Ar-Ge’ ye yapılacak yatırımlarla mümkün olabilecektir.


Yukarıdaki tablonun grafiğe dökülmüş hali aşağıda yer almaktadır. Yüksek ve Orta – Yüksek Teknolojiye sahip ürünler katma değeri yüksek ürünler olduğu için bu iki ürün çeşidi toplamını yükseltmeli ve maksimum değere çıkarmalıyız. Bu grafikten de görüldüğü gibi BRICS üyesi ülkelerin ( Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika ) Teknolojik ürün üretme kapasitesi hem OECD ve hem de AB ortalamasının üstündedir. Grafikte ayrıca OECD, AB ve BRICS üyesi ülkelerin de teknoloji kapasitesi görülmektedir.


İstikrarlı, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomi için yüksek ve orta – yüksek teknolojiye sahip ürünler ve inovasyona dayalı bir büyüme şarttır. Başarılı inovasyon sürecinin yeni ürün ve hizmet süreci ile ivme kazandığı ve girişimler ve girişimciler için büyüme imkânı sağladığı da bir gerçektir. Mutlaktır ki, bu tür başarılı çalışmaların yapılabilmesi için istikrarlı bir ekonominin yaygın olması da şarttır. İnovasyona dayalı teknolojik ürünler firmalarımızın ve ülkemizin hem vazgeçilmez olmasını sağlayacaktır ve hem de marka değerinin artmasını sağlayacak ve artık global anlamda düşünülebilecek dünyada hemen hemen her sırada yükselmemizi sağlayacaktır. Bundan yaklaşık 80 yıl önce kendi uçağını seri üretim olarak üretmiş olan bir ülkeyiz. Bunu da değerlendirmemiz gereklidir.


29 Ekim 2011 tarihi ülke tarihimizde başka önemli bir yer işgal etmektedir. Bu tarih DEVRİM otomobilinin piyasaya çıkışının 50. Yılıdır. Bugünlerde kendi otomobilimizi yapmamız gerektiği konuşulduğu ülkemizde bundan 50 yıl önce kendi otomobilimizi zaten ürettiğimiz unutulmamalıdır.

Kaynaklar: “ OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009 “ 

Dr. Mak. Yük. Müh. Süleyman TOKAY


Hizmetler

Kurumsal Ar-Ge Yönetimi 
Proje Yönetimi 
Süreç Yönetimi 
İş Metod Etüdü uygulamaları 
MTM Standart Zaman Uygulamaları 
TUBİTAK / KOSGEB Projeleri 
AB Projeleri, Dernekler Dairesi Projeleri

Sosyal İletişim

Facebook Twitter Linkedin Youtube


Bizi Sosyal Medyada Takip edin.
İletişim

Piri Mehmet Paşa Mah. Piri Paşa Sok. No:8  
Ziya Aslan İş Hanı No:50  
Silivri İSTANBUL  

Tel: 0 532 548 1473  

www.silivriprojeofisi.com  
info@silivriprojeofisi.com