Silivri Proje Ofisi

Danışmanlık - Proje Yönetimi - Tasarım - Eğitim Hizmetleri

Firmamız; Kurumsal Ar-Ge Danışmanlığı, Yalın Üretim, Proje Yönetimi ve Proje Danışmanlığı, TUBİTAK / KOSGEB Projeleri, Süreç Yönetimi, Kalite Sistemi, Yurtiçi / Yurtdışı Belgelendirme hizmetleri konusunda uzmandır.

Profesyonel Proje ve Süreç Yönetimi

Kobi Geliştirme ve Danışmanlık

Kobi Geliştirme ve Danışmanlığı Hizmeti Kapsamında,

İlgili Mevzuat, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde KOBİ' lere sunulan danışmanlık hizmetinin hazırlık süreci yürütülür, KOBİ' lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanları tespit edilir, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçleri geliştirilip yürütülür, yölendirme ve tavsiyelerde bulunularak çeşitli eğitimlerle KOBİ' lerin mesleki gelişimlerine hizmet edilir. 

1. AMAÇ 
Yerel Kalkınma için KOBİ’ lerin Rolünü Artırmak 

2. TEMEL KAYNAK 
KOBİ’ler tüketici taleplerine karşı daha esnek konum almaları, inovasyon sürecine daha çabuk adapte olmaları, personelleri ile daha etkin iletişim kurabilmeleri sayesinde özellikle yerel ekonomiye canlılık ve dinamizm kazandırmaktadırlar. 

Hizmetin 2 Aşaması Mevcuttur.

1. Aşağıda ana hatları ile açıklanan çalışmalarda temel amaç, yapılacak analiz ile KOBİLER ‘in 

 İş Analizi 
 SWOT Analizi 
 Yeni Ürün Geliştirme 
 Ar-Ge, İnovasyon 
 İş Zaman Etüdü 
 Belgelendirme 
 Kalite Yönetim Sistemi 

ile ilgili eksikliklerin derinlemesine teşhisi ve düzeltici eylemlerin gerçekleştirilmesi yoluyla kurumsal bir yapı haline dönüştürülmesidir. Bu çerçevede, işletmedeki süreç ve dokümanlar gözden geçirilerek, çalışanlarla işbirliği içinde, firma yapısı incelenecek ve KOBİ’ lerin teknoloji alt tabanına sahip firmalar haline getirilmesi hizmeti verilecektir. 

2. Firmaların, KOSGEB ve TUBİTAK’ ın KOBİ’ ler için sağladığı desteklerden faydalandırılması için Proje Hazırlama, Yazma, Yürütme Hizmetinin sağlanmasıdır.

KOSGEB Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitimler 

o KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI 
o ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI 
o GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 
o İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 
o TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI 
o GENEL DESTEK PROGRAMI 

 

Facebookta Paylaş